سحر

8 کیلو لاغر شد
Name: Linda
Age: 19
Family Status: Single
Occupation: Student
Hometown: Kingston, Jamaica
Height: 6’1”
Starting Weight: 238 pounds
Current Weight: 193 pounds
Current Waist Size: 34"

تاثیر ورزش در تناسب اندام

سعی کنید که پیش از اینکه برنامه غذایی تان را آغاز کنید در مورد ورزش هایی که به آنها علاقه داشته و می توانید انجام دهید فکر کنید. سعی کنید با یک دوست ورزش کنید. این کار ورزش را برای شما خسته کننده نمی کند و باعث ایجاد حس رقابت در شما نیز خواهد شد. سعی کنید یک برنامه ورزشی را انتخاب کنید که پس از کاهش وزن نیز بتوانید آن را دنبال کنید.

تجربه من از در زمان رژیم درمانی

هرگز کارتان را در روزهای ابتدایی رها نکنید. تجربه نشان داده است که افراد به هر نوع سبک زندگی و رژیم غذایی عادت خواهند کرد، پس یک بار برای همیشه تکلیفتان را با چربی های بدنتان روشن کنید و حداقل تا یک هفته دوام بیاورید و روی برنامه تان پایبند بمانید.

خواهید دید که ادامه مسیر بعد از آن یک هفته، خیلی راحت تر خواهد شد.

1before-450x390
Before
1after-450x390
After